English

تاج‌زمان دانش

حقوقدان

زادروز: 1 فروردین 1305

زادگاه: تبریز

وفات: 18 شهریور 1388

محل دفن:  تهران

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به پاس سال‌ها خدمات علمی و فرهنگی وی، طی برگزاری مراسم بزرگداشتی در 28 تیر 1388ایشان را به عنوان یکی از مفاخر ایران زمین معرفی کرد