English

سعید نفیسی

ادیب، مورخ و محقق

زادروز: 18خرداد 1274

زادگاه: تهران

وفات:  22 آبان 1345

محل دفن:  تهران

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به پاس سال‌ها خدمات علمی و فرهنگی وی، طی برگزاری مراسم بزرگداشتی در 24 دی 1385 ایشان را به عنوان یکی از مفاخر ایران زمین معرفی کرد