English

لطف‌الله هنرفر

تاریخ‌دان، نویسنده، محقق، باستان‌شناس

زادروز: 1298

زادگاه: اصفهان

وفات:  9  آذر 1385

محل دفن:  اصفهان

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به پاس سال‌ها خدمات علمی و فرهنگی وی، طی برگزاری مراسم بزرگداشتی در 24 شهریور 1394ایشان را به عنوان یکی از مفاخر ایران زمین معرفی کرد