English

محمدجان شکوری بخارایی

ادیب و نویسنده

زادروز: 7 آبان 1305

زادگاه: بخارا

وفات:  26 شهریور 1391

محل دفن:  تهران

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به پاس سال‌ها خدمات علمی و فرهنگی وی، طی برگزاری مراسم بزرگداشتی در 3 هشریور 1393ایشان را به عنوان یکی از مفاخر ایران زمین معرفی کرد